Modlitwa kontemplatywna

Modlitwa kontemplatywna to bardzo szerokie zagadnienie. Obecność, trwanie przy Bogu, czy uważność, to słowa pomagające zrozumieć ten sposób spotkania z Bogiem.

W czasie kontemplacji nie skupiamy się na swoich myślach, nie rozgrzebujemy zranień z przeszłości, ani nie rozważamy Pisma Świetego. Cokolwiek się pojawia w głowie, może tam być, ale ja nie będę się tym teraz zajmował. Czas kontemplacji to czas kiedy, całą moją uwagę oddaje Bogu. Tylko On się liczy, nie zaś moje myśli i problemy. Takim sposobem pozwalam Bogu działać w sposób ukryty.

Ojciec Ignacy Loyola, założyciel Towarzystwa Jezusowego, w książeczce Ćwiczeń duchowych (nr 258), pisze o tym następująco: „Trzeci sposób modlenia się polega na tym, że przy każdym oddechu modli się człowiek myślnie, mówiąc jedno słowo (…). I w czasie od jednego oddechu do drugiego zwraca się uwagę głównie na znaczenie tego słowa lub tej osoby, ku której kieruje się modlitwę”.

W modlitwie proponowanej przez o. Jalicsa – czyli w modlitwie uważności – wypowiadam Imię Jezusa Chrystusa i trwam w Jego obecności, podobnie jak w zaleceniach św. Ignacego. Jednak zanim dojdziemy do Imienia Jezus, o. Jalics łagodnie podprowadza poprzez zauważanie oddechu, skupienie na środku dłoni, a potem dołączenie słowa „tak”. Następnie zaczynam przyzywać Imię Matki Bożej, aby ostatecznie dojść do trwania przy Imieniu Zbawiciela.

Trzeba przypomnieć, że Modlitwa Jezusowa, bo tak nazywamy trwanie przy Chrystusie i powtarzanie Imienia, sięga swoimi korzeniami początków chrześcijaństwa. Ludzie chcieli naśladować Chrystusa i pragnęli oddać się modlitwie, więc szli na pustynię, aby tam być z Bogiem. Pustelnicy, zainspirowani słowami św. Pawła „módlcie się nieustannie” (1 Tes 5, 17), medytowali Pismo Święte, uczyli się wybranych fragmentów na pamięć i powtarzali je. To właśnie z tej tradycji – dążenia do prostoty – narodziła się modlitwa Jezusowa.

Tradycyjna formuła powtarzana przez mnichów brzmiała: “Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną” lub “Panie Jezu, Chryste Synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem”. Istotą modlitwy jest trwanie w obecności Bożej i powtarzanie Imienia Jezus, dlatego wielu modli się po prostu powtarzając Jezus lub Jezus Chrystus.