Polityka prywatności

1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Obecność. Przestrzeń modlitwy Jezusowej.

2. Obecność. Przestrzeń modlitwy Jezusowej przetwarza dane osobowe, w celu:

  • rejestracji uczestników w rekolekcjach poprzez wypełnienie przez uczestnika formularza zgłoszeniowego na stronie zapisów;
  • umożliwienia kontaktu z uczestnikami rekolekcji poprzez wysyłanie pocztą elektroniczną wiadomości dotyczących organizacji rekolekcji;
  • podjęcia decyzji o przyjęciu na rekolekcje oraz przydzielenia uczestnikowi rekolekcji osoby towarzyszącej;

3. Dostęp do danych osobowych mają osoby towarzyszące w rekolekcjach Obecność. Przestrzeń modlitwy Jezusowej.

4. Dane osobowe zostaną usunięte w ciągu trzech dni od zakończenia rekolekcji.